Sugtabletter med probiotika verkningslösa

Probiotika . , alltså bakterier med positiva hälsoeffekter, har blivit allt populärare inom tandvården. Idag finns probiotiska produkter för att ge effekt i munhålan, t ex sugtabletter och tuggummin.

 

Avsikten är att föra in de goda bakterierna och tränga ut de sjukdomsalstrande. Det vetenskapliga underlaget är dock tveksamt. I en svensk-dansk studie analyserades effekten på IgA och ett antal cytokiner av sugtabletten Prodentis, som innehåller den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri.

 

Forskarna kunde inte upptäcka någon signifikant skillnad mellan de som tog sluttabletten och de som ingick i placebogruppen. Slutsatsen var att sugtabletten inte gör någon nytta i munnen hos unga, friska människor (försökspersonerna var i åldrarna 18 till 32 år).

 

Inte heller i Socialstyrelsens riktlinjer anses det vetenskapliga underlaget tillräckligt för att rekommendera probiotika mot karies och parodontit.