Kraftig ökning av hot och våld inom folktandvården

Antalet fall av . hot och våld har ökat med 81 procent på tre år! Det visar statistik från folktandvården i landets tre största regioner: Stockholms läns landsting, Västra Götaland och Region Skåne.

Men det skiljer sig en hel del mellan storstadsregionerna . Medan Folktandvården Stockholms län AB redovisar en marginell ökning har antalet anmälningar om hot och våld stigit kraftigt i västra och södra Sverige.

I Västra Götaland handlar det om en fördubbling från 2014 till 2016.

– Kunskapen om att anmäla händelser av det här slaget har ökat. Våra klinikchefer är idag mycket noga med att anmäla tillbud och arbetsskador säger HR-chefen Anneli Berhardsson.

Förvaltningen har fastlagda rutiner för att hantera krissituationer, som knivrånet mot kliniken i Bergsjön.

– Allt finns samlat på vårt intranät, så att man snabbt ska kunna få guidning, information och professionell hjälp från företagshälsovården. I allvarliga fall handlar det både om individuell hjälp och gruppsamtal, berättar Anneli.

Folktandvården Skåne redovisar också en ökning.

– Vi har också sett en ökning av avvikelser som är av mer allvarlig karaktär under det senaste året, säger Kristin Jönsson på HR-enheten i Malmö.

Hon misstänker att fallen faktiskt kan vara ännu fler än vad siffrorna utvisar:

– Jag tror att våra medarbetare kan bli ännu bättre på att rapportera in de tillbud som sker, säger hon.

Däremot betonar hon att man inom folktandvården har en väldigt bra övergripande process när det gäller hantering av avvikelser.

– Vi har nyligen blivit reviderade på den utifrån att vi är ISO-certifierade på miljösidan och har fått mycket beröm. Utvecklingsarbetet som kvarstår är kopplat till medarbetarnas kunskaper om vad som ses som en avvikelse.

 

Björn Hultman