Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Norrbottens lokalförening

.

Ordförande:

Agneta Fagervall

agneta.fagervall@gmail.com

 

Kassör:

Märta Nilsson

martanilsson@hotmail.com

 

Sekreterare:

Carina Lindblom

carina.lindblom@mail.se