Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Sundsvalls lokalförening

.

Sammankallande:

Karin Udén

karin.uden@hotmail.com

 

Kassör:

Monica Bäckman

monica.backman@ptj.se

 

Sekreterare:

Lena Berglund

kinesen@telia.com

 

Övriga i arbetsgruppen består av:

Sonja Sandberg

Ann-Christin Pettersson

Ann Catrin Hammarström