Kontaktuppgifter till styrelsen

Kontaktuppgifter Pedodonti

.

Ordförande:

Eva Jansson, Stockholm

eva.c.jansson@sll.se

 

Kassör:

Mary Grace Sabado, Stockholm

mary-grace.sabado@sll.se

 

Sekreterare:

IngMarie Carlander, Borås

ing-marie.carlander@vgregion.se

 

Ledamöter:

Ingela Nyberg, Malmö

ingela.nyberg@smile.se

Karin Albinsson, Göteborg

karin.albinsson@vgregion.se

Ingela Stark, Eskilstuna

ingela.stark@dll.se

 

Suppleant:

Malin Veenhuis, Uddevalla

malin.veenhuis@vgregion.se