Kontaktuppgifter till styrelsen

Kontaktuppgifter Protetik och Bettfysiologi

.

Ordförande:

Carin Esseus

carin.esseus@dll.se

 

Vice ordförande:

Annika Krogell

annica.krogell@rjl.se

 

Kassör:

Annika Stange

annika.stange@regionvastmanland.se

 

Sekreterare:

Catrin Rönnholm

catrin@peterschulz.se

 

Ledamot:

Carina Algo, carina.algo@dll.se

 

Suppleanter:

Mari Jernberg-Mattsson

mari.jernberg@regiongavleborg.se

Annika Åkerlund

annika.akerlund@regionuppsala.se