Kontaktuppgifter till styrelsen

Kontaktuppgifter Parodontologi och Endodonti

.

Ordförande:

Katarina Löwenbeck

katarina.lowenbeck@vgregion.se

 

Kassör:

Joan Lindström

joan.lindstrom@ptj.se

 

Sekreterare:

Monalill Hulander

monalill.hulander@rlj.se