Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Göteborgs lokalförening

.

Sammankallande:

Josefine Hjort

josefine.hjort@vgregion.se

 

Kassör:

Maria Lanestam

lanestam@hotmail.com

 

Sekreterare:

Marianne Liberg

marianne.liberg@vgregion.se

 

Övriga i arbetsgruppen består av:

Malin Vågsvall

Annika Wahlström