Premiär för nya hemsidan!

Välkommen . till vårt nya informationskoncept, som går ut på att ytterligare förbättra kommunikationen med våra medlemmar. Vår hemsida, som fått ett helt nytt utseende och många nya funktioner, är en viktig del i det. Här finner du alla fakta kring STF, erbjudanden, rabatter, m m. Sidan har fått ett större redaktionellt fokus med aktualiteter och dagliga nyhetsuppdateringar. Klicka gärna runt och bekanta dig med sidan!

I konceptet ingår också ett nytt digitalt nyhetsbrev, som ska utkomma fyra gånger om året . På så vis når vi tätare ut med viktig information och blir ännu mer aktuella.

Sedan tidigare är tidningen Tandsköterskan vår viktigaste informationskanal och kommer att vara så även framöver. Som medlem i STF får du den hem i brevlådan fyra gånger om året. Här på hemsidan, i mittenspalten, finner du också ett arkiv, där du kan ta del av tidigare nummer i PDF-format.

Ett extra varmt välkommen vill jag rikta till dig som nyss gick ut tandsköterskeutbildningen.

Utbildningstakten är just nu högre än någonsin, runt 600 nya tandsköterskor examineras i år. Behovet är med andra ord enormt – och vi märker, glädjande nog, ett stort intresse för vårt yrke.

För alla tandsköterskor, oavsett om du är nyexaminerad eller gick ut för längesedan, är det viktigt att vara med i ditt eget yrkesförbund. Inte minst för att skydda vår yrkestitel, säkra kvaliteten i utbildningen och höja yrkets status.

Trist nog motsvaras inte vår kompetens och det ansvar det idag innebär att vara tandsköterska av innehållet i lönekuvertet.

Som renodlat yrkesförbund sysslar inte STF med lönefrågor. Men vi är med där viktiga politiska beslut fattas, både på regional och nationell nivå. Och ju fler medlemmar vi är, desto mer hörs vi.

För dig som ännu inte är medlem i STF är det dags att anmäla sig, du gör det enklast via hemsidan svetf.se. Att vara medlem kostar bara 42 kr/månad. Jag lovar, det är välinvesterade slantar.

Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi påverka.

Välkommen in i gemenskapen!

 

 
 
 
 
 
Erja Anttonen
förbundsordförande STF