Mobil klinik öppnar dörren för rädda patienter i Angered

All tandvård kan utföras i trailern. Här behandlar Mina Mehrpour en yngre patient, assisterad av tandsköterskan Suzan Abdullah.

Det finns personer, . ofta äldre, som hellre slutar äta än att uppsöka tandvården.
– Men när vi kommer till dem i vår trailer då vågar de sätta sig i tandläkarstolen, säger Mina Mehrpour, klinikchef på Folktandvården Angered.

Sedan i fjol har Västra Götalandsregionen två rullande tandvårdskliniker . Den ena verkar huvudsakligen på landsbygden, den andra i Göteborgsregionen.

Folktandvården i Angered använder trailern mest, en vecka per månad. Här har man erfarenhet av mobil tandvård sedan början av 2000-talet.

– Tidigare körde vi omkring till skolorna med en enklare inredd tandvårdsbuss. Den skänktes till Rumänien 2013, berättar Mina Mehrpour.

I den nya trailern finns digitaliserad röntgen, steril med autoklav, två fullt utrustade behandlingsrum, väntrum och personalrum.

– Det är samma utrustning som vi har på kliniken. Vi kan utföra all tandvård i trailern, förklarar hon.


Trailern har också
en lift, som man kan lyfta in rörelsehindrade personer med. Den har kommit till användning sedan man utvidgat verksamheten och nu, förutom skolorna, även kör runt till äldreboenden.

Att den mobila tandvården är så omfattande i Angered har en enkel orsak – många kommer helt enkelt inte när de kallas.

Rädsla är en förklaring.

– Men också kultur och traditioner. Det är ett invandrartätt område och många har inte rutinen att gå regelbundet till tandvården. En vanlig inställning är att man bara uppsöker tandläkaren när man har besvär.


Med den mobila
enheten är det, enligt Mina, betydligt lättare att nå ut till fler.

– Det blir inte så dramatiskt när vi rullar in på skolan eller äldreboendet.

På skolorna handlar mycket om att förmedla kunskap, en pedagogisk samverkan kring individer som involverar både skolpersonal och föräldrar.

– Vi hjälper varandra och försöker få till ett helhetstänkande, säger hon.

När den mobila enheten besöker äldreboenden utför man lagningar och tandhygieniska behandlingar, men ser även över proteser.

– Vi försöker se till att alla har ett funktionellt bett, säger Mina.

– Många vill inte söka hjälp. Det är inte ovanligt att äldre bär på infektioner, som i vissa fall gör att man slutar äta hellre än att gå till tandvården.


Motståndet bryts
i regel ned när den mobila enheten väl är på plats. Ett par veckor innan besöket har tandvårdsteamet avtalat med personalen på äldreboendet, så att alla som vill och behöver kan sättas upp för en tid.

– Men det händer också att vi tar emot spontana besök, i den mån vi hinner.

Mina Mehrpour ser den mobila tandvården som en viktig samhällsservice.

– Vi möter stor tacksamhet från de patienter som har svårt att ta sig till kliniken.

– Den är också mycket givande för oss i teamet. Vi får en dialog med patienter som ger oss nya perspektiv och ökad kunskap.

Björn Hultman