Vi formar vår utbildning…

Om vi vill! Här sitter vi med ett förbund som jobbar stenhårt för att vi ska ha en bra tandsköterskeutbildning med samma förutsättningar över hela landet. Hög standard och kvalitet för att vi ska få väl förberedda personer som träder in i yrket.

För så ser jag på utbildningen, en stadig grund att stå på och papper i hand på att du nu kan börja lära dig på riktigt. Inte en chans att vi är färdiga tandsköterskor när examen är tagen. På tre terminer hinner man nosa på så många delar som möjligt, ha en trygg kunskap i hygien och lite till.


När jag hör
om tandläkare som kör med nyutexaminerade tandsköterskor och dumförklarar dem innan de fått en chans tycker jag att de ska jobba utan tandsköterska. Antingen kan man bygga upp någon och få det bästa, eller så stjälper man personen från början och sitter och undrar varför det är så nedrans svårt att hitta bra tandsköterskor. Bete daj sa ja te daj! Det är inte så svårt om man sväljer sitt ego och tänker vidare än magen är trind.


Det är aldrig
bara upp till en part att skapa något bra. Går du utbildningen har du ett stort ansvar att se till så du får det du ska. Tycker du att något brister, rapportera det till MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolan) och kontakta Svenska Tandsköterskeförbundet. De brinner för vår utbildning, och det borde vi alla göra! Ni som pluggar vill känna er välutbildade, vi som redan jobbar vill få kompetenta nya tandsköterskor till våra kliniker. Ingen annan än du kan se till att det du är missnöjd med åtgärdas. Du har också ett ansvar gentemot klasskamrater och de som kommer efter er. För den sakens skull behöver du inte stå ensam, gå tillsammans! Är du osäker på hur ni ska gå till väga, vad som gäller och vilka rättigheter ni har under studierna, fråga! Det går alltid att kontakta både förbundet och MYH för rådgivning. Vill man bolla tankar kan man höra av sig till någon som t ex mig, det går också bra.


Har du gått
färdigt utbildningen och därefter skaffat dig erfarenheter och kunskap som skolan inte kunde ge? Kom tillbaka och berätta om dem! Du är sjukt värdefull. Våga ge tillbaka, tro på det du byggt upp. Jag kan lova att vi är många som vill ta del av sådana resor. Verklighetens berättelser ger så mycket mer färg till ens kunskapsbank än teori och textböcker. Människor ger färg. Du är färg!

Johanna Ene