Givande samverkansmöte

– Vi upplever ett starkt stöd . från de andra yrkesgrupperna!
Det säger Karin Udén, förbundskassör i STF, som medverkade på ett möte med tandvårdbranschen den 22 september.

Mötet hölls hos Privattandläkarna i Stockholm . Inbjudna var folktandvårdsföreningen, alla olika avdelningar inom tandläkarförbundet, tandhygienisterna, tandteknikerna och tandsköterskeförbundet.

Karin Udén

På agendan stod det aktuella läget för den kommande statliga utredningen av tandvården och en avstämning kring prisjämförelsetjänsten.

STF har lagt till frågan om skyddad yrkestitel för tandsköterskorna. Under mötet erbjöd bl a Privattandläkarna att komma med input på lämpligt sätt att certifiera de tandsköterskor som avslutat en yrkeshögskoleutbildning.

– För oss känns det mycket bra, säger Karin Udén.

– Vi hade överhuvudtaget bra och givande diskussioner om tandsköterskans viktiga roll och vikten av att ha en god utbildning.