Intensivt möte med utbildningsledare

– Ett jättebra möte, . som väckte väldigt många tankar. Vi skulle egentligen behövt ett par dagar till!
STF:s förbundsordförande Erja Anttonen tycker att mötet med utbildningsledarna i Växjö 10 oktober gav mersmak.

Erja Anttonen höll ett seminarium tillsammans med förbundssekreteraren Marie Udén och Louise Ericsson från Tandläkarförbundet.

Man presenterade STF, arbetet med den nationella kursplanen, det nordiska samarbetsprojektet Nordplus Horisontal och vad förbundet gör för att utveckla yrket och utbildningarna, t ex möten med branschen och myndigheterna

– Vi fick en väldigt bra respons från utbildningsledarna. Det ställdes så många frågor att vi faktiskt drog över tiden – och samtalen fortsatte under den påföljande lunchen, berättar Erja.

Ändå räckte inte tiden till att besvara alla undringar.

– Därför kommer vi att ha fortsatta kontakter. Vi fick t ex många frågor kring innehållet i kursplanen: en del tyckte att det var alldeles för kort tid i vissa ämnen, andra ville ha med LIA, osv. Vi återkommer till detta framöver.

MYH medverkade och presenterade flera nyheter på mötet i Växjö.

– Det är en satsning myndigheten gör för att få en bättre dialog med utbildningsanordnarna, säger Axel Adelswärd, utredare på MYH.

Axel Adelswärd

Han berättade om och diskuterade med utbildningsledarna på mötet om de förändringar som är på gång och som kan beröra tandsköterskor.

Regeringen har aviserat att de vill sätta av en hel del nya pengar till yrkeshögskolan. Och har ändrat en del i regelverket.

Bland annat ändras tillträdessystemet så att fler typer av yrkeserfarenhet vägs in vid intagningen. Möjligheter öppnas också att anordna förutbildningar, som ska ge behörighet.

– Man kan uttrycka det som att vägarna in i yrket blir bredare, säger Axel.

– Tandsköterskeutbildningarna brukar i och för sig ha tillräckligt många sökande ändå. Men man vet ju inte hur det blir i framtiden.

Den största förändringen, enligt Axel Adelswärd, är att MYH nu kan bevilja en skola fler omgångar av grundutbildningen än tidigare.

– Tidigare har huvudregeln varit två utbildningsstarter. Nu blir den minst tre.

En annan nyhet rör möjligheten att anordna enstaka kurser, kanske bara över en termin, parallellt med den vanliga grundutbildningen.

– Men det förutsätter att vi får in ansökningar om att driva sådana kurser. Varje utbildningsanordnare får bedöma behovet, säger Axel Adelswärd.

I diskussionen på mötet väcktes tankar om att detta kunde vara ett sätt att bibehålla kompetens i anestesi, röntgen eller administrativa uppgifter.