Givande höstmöte i Göteborg

Vi hade bjudit in Koordinator Marie-Louise Lissborg från Sjukhustandvården och Tandhygienist Josephine Petersson verksam på Ped. Sjukhustandvården Östra Sjukhuset.

Marie-Louise började, med hur ”En dag på Sjukhustandvården” kan gestalta sig. Själv har hon jobbat sedan 70-talet och gav oss en resa, hur vissa patienter endast fick gå på sjukhustandvården för att få behandling. Dessa var patienter med HIV och Hepatit. Vilket vi idag behandlar på vanliga kliniker idag. Huvudsaken av deras patienter idag består av inneliggande patienter på sjukhuset, samt patienter som blir remitterade till kliniken av tandläkare utifrån. Hon berättade att de ofta behöver tänja på tidböckerna för att hjälpa till med akuta patienter. Men hon tycker fortfarande att efter alla dessa år, att det är ett väldigt intressant och stimulerande jobb.

Efter en kaffepaus fortsatte Tandhygienist Josephine Petersson, att berätta om sitt arbete med cancersjuka barn. Från mycket små barn upp till övre tonåren. Hon berättade att barn 2–6 år ofta drabbas av leukemi i olika svårhetsgrader och att tonåringar ofta drabbas av skelettcancer. Viktigt att följa dem under de tuffa behandlingar som de genomgår, som ofta innebär att munhålan påverkas. Även att hålla barnen rena, så ej bakterier sprids när de genomgår sina tuffa cancerbehandlingar. Hon har jobbat sedan 2003 med dessa patienter, men tycker att det är fantastisk att få jobba med dessa patienter.

 

Annika Wahlström