Succé för STF på Riksstämman!

Riktigt bra uppslutning . , höga betyg och ett 30-tal nya medlemmar. Så kan årets Riksstämma sammanfattas för tandsköterskornas del.

Årets Odontologiska Riksstämma & Swedental på Stockholmsmässan bjöd på toppföreläsare och två olika kunskapsspår i Dental Summit.

Drygt 180 utställare fanns på plats, kompletterade med en Virtual Reality-zon och en studentlounge där Svenska Tandsköterskeförbundet medverkade med bl a mingel och miniföreläsningar.

Från vänster; Mary Grace Sabado, Marie Udén och Erja Anttonen.

Den totala besökarsiffran blev 10 023, vilket innebar en viss nedgång mot året innan (12 204). Antalet tandsköterskor, drygt 600, och antalet studenter, närmare 500, låg däremot på samma nivå.

Och i Svenska Tandsköterskeförbundets monter var det högt tryck hela tiden.

– Vi har haft fullt upp alla tre dagar, berättar förbundssekreterare Marie Udén.

STF:s styrelse, medlemmar från tre lokalföreningar och en medlem från en sektion medverkade.

– Besökarna var studenter och färdigutbildade. Men även folk från bl a Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Vi fick många frågor och hade givande diskussioner om utbildning, utvecklingsmöjligheter och medlemskap.

– Vi passade också på att ha möten med bl a Apoex, Break A Story och representanter för det finska yrkesförbundet för tandsköterskor.

Utfallet blev riktigt bra för STF:s del: ett 30-tal tandsköterskor tecknade sig som medlemmar i förbundet i samband med stämman. En kraftig ökning mot tidigare år!

Besökarna kunde delta i olika tävlingar, sponsrade av Överstekvarn Chili Gotland och där priserna bestod av chilisåser och chutneys. En nyhet för året var att besökarna fick sätta betyg på en Touchpoint-screen, där man kunde välja på nöjd, missnöjd eller neutral.

– För bemötande i montern fick vi till exempel 97,8% nöjda svar vilket förstås även vi är väldigt nöjda med, säger Marie.

En annan fråga gällde om man kände till STF sedan tidigare, där 71,1% svarade ja. Att STF:s arbete verkligen är uppskattat visade de tusentals likes som strömmade in på Facebook under och efter mässan.

Det gav förstås också mersmak inför nästa riksstämma som hålls 14–16 november 2018 på Svenska Mässan i Göteborg.