Klartecken för ny utbildning

Nu är det klart: . den första specialistutbildningen i protetik för tandsköterskor drar igång hösten 2018!
– Vi hoppas på ett 20-tal kursdeltagare, säger Johan Segerström på Sveriges Tandläkarförbund.

Specialistutbildningen, som vänder sig till alla tandsköterskor, börjar i slutet av september 2018 och deltagarna examineras i augusti 2019. Efter avklarad kurs får deltagarna ett kursintyg att lägga till sin meritlista.

Johan Segerström

– Vi behöver ännu fler kompetenta tandsköterskor i det kliniska arbetet, säger Johan Segerström, specialisttandläkare i oral protetik och ledamot i Nord Östra kursnämnden på Sveriges Tandläkarförbund, som arrangerar kursen i samarbete med Svenska Tandsköterskeförbundet.

– Genom det här initiativet vill vi göra tandsköterskeyrket mer attraktivt och trygga återväxten av duktiga tandsköterskor i tandvården.

Om man vill göra karriär som tandsköterska innebär ofta att man måste lämna det kliniska för att gå in i en ledarroll.

– Att specialisera sig är en alternativ väg. Det finns redan inom ortodonti och käkkirurgi men för övriga specialiteter som tandlossning, rotfyllning och protetik har man idag ingen karriärväg, konstaterar Johan Segerström.

– Man kan visserligen byta från allmäntandvård till specialisttandvård, men då ingår oftast ingen utbildning. Kan vi, genom att höja kompetensen, locka fler tandsköterskor att satsa på specialisttandvård är mycket vunnet.

Den beslutade protetikutbildningen förläggs till Stockholm och Uppsala.  Där samlas kursdeltagarna under tre dagar, torsdag till lördag, vid fyra tillfällen under utbildningsåret. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter.

Föreläsare kommer att vara specialisttandläkare och specialisttandsköterskor i oral protetik. Även Svenska Tandsköterskeförbundet medverkar i utbildningsprogrammet.

Den som är intresserad av att delta i kursen kan anmäla sig via Tandläkarförbundets hemsida, www.tandlakarforbundet.se. Där läggs också kurskatalogen ut i februari med närmare uppgifter om kursavgift, kurslokaler och övrig information kring utbildningen.