Lena ALEX3704

Lena Jonsson har suttit med i Tandsköterskeförbundets styrelse och är sedan 23 år ordförande i Kronobergs läns lokala tandsköterskeförening. Hon föreläser regelbundet för blivande tandsköterskor.