Merja väcker upp Stockholms lokalförening

– Självklart . ska vi i Stockholm ha en livaktig lokalförening. Nu kör vi!
Tillsammans med en handfull kollegor drar tandsköterskan Merja Fehler igång den nygamla lokalföreningen i Stockholm. De hoppas på stor uppslutning bland tandsköterskor i och runt huvudstaden.

I år blir alltså Svenska Tandsköterskeförbundets lokalförening i Stockholm, som varit vilande sedan 2012, åter en levande lokalförening.

En grupp tandsköterskor har tagit initiativ till att starta upp verksamheten. En av dem är Merja Fehler, som till vardags jobbar på Wasa Tandklinik i centrala Stockholm.

– Vi tycker verkligen det behövs en förening som samlar tandsköterskorna här i Stockholm, säger Merja.

– I vår region bor och jobbar runt 250 tandsköterskor som är medlemmar i STF. Det gör oss, på papperet, till en av landets största lokalföreningar.

Merja hoppas att så många som möjligt, både inom folktandvården och den privata sektorn, ska våga ta steget och bli aktiva i den nystartade föreningen.

– Vi söker ju drivna människor som vill engagera sig. Ju fler vi är desto enklare och roligare blir jobbet!

Styrelsen för STF välkomnar nystarten i Stockholm och vill gärna att fler inaktiva lokalföreningar runt om i landet gör samma sak.

– Vi från styrelsen är självklart med och hjälper till i inledningsskedet, säger Erja Anttonen, förbundsordförande för STF.

Det enda som krävs av en aktiv lokalförening är att den sammankallar till ett möte under året, årsmötet. Utöver det kan föreningen förstås ha hur många möten som helst.

Träffarna kan se olika ut: man kan bjuda in föreläsare, ha sociala aktiviteter för medlemmarna, besöka varandras arbetsplatser, få information från moderförbundet eller demonstrationer från leverantörer.

– De viktigaste delarna är förstås att uppleva gemenskap med sina kollegor och kunna utbyta erfarenheter, understryker Erja Anttonen.

– Jag tror att det är på det lokala planet vi lär känna varandra väl och därigenom kan utvecklas både som förbund och enskilda tandsköterskor.

Genom att utse ett ombud har varje lokalförening en röst vid STF:s årsmöte och representantskap som hålls varje år i Stockholm, nästa gång 24 mars.

I enkäten här intill får du en inblick i vad som händer i landets lokalföreningar. På sid 30 hittar du kontaktuppgifter till sammankallande i varje förening. Mer information från lokalföreningarna finner du på hemsidan www.svetf.se.

 

Så här går du med!

  • Du som idag inte är medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet: gå in på SFS:s hemsida www.svetf.se och anmäl dig där. Som medlem i förbundet blir du automatiskt ansluten till lokalföreningen i den region där du bor.
  • Du som redan är medlem i STF och vill engagera dig i uppstarten av Stockholms lokalförening: kontakta STF:s expedition via mejl exp@svetf.se eller ring 060-56 06 12.
  • Du som bor i Stockholm och redan är medlem i STF: när allt är klart för lokalföreningens första träff får du en en kallelse/inbjudan.