I fokus på samverkansmötet: hur ska vi lösa bemanningen?

Utbildningsplatser . och bemanning stod i fokus på mötet i tandvårdens samverkansgrupp 14 mars.
– Vi underströk vikten av att utbildningarna lokaliseras dit behoven är som störst, säger Marie Udén, förbundssekreterare i STF.

31 nya YH-utbildningar för tandsköterskor har beviljats under hösten 2018 och våren 2019 och myndigheten har lyssnat på synpunkterna från STF.

– Därmed ökar också arbetsgivarnas möjligheter att verkligen anställa välutbildade tandsköterskor runt om i landet, konstaterar Marie Udén.

Kvaliteten i utbildningen understryks av det nya europeiska kvalitetsindexet, där YH-utbildningen för tandsköterskor placerats i SEQF 5, motsvarande 325 yrkeshögskolepoäng, nivån under kandidatexamen.

– Det visar att det handlar om en kvalificerad utbildning, som stärker vårt krav mot arbetsgivarna att faktiskt anställa utbildade tandsköterskor.

Arbetsgivarrepresentanter deltog på samverkansmötet, som hölls hos Folktandvården i Stockholm. Förutom STF medverkade också representanter från tandläkarförbundet, tandhygienisterna och tandteknikerna.