Intensiv lobbying mot tobak

Tandvård mot Tobak . planerar en intensiv opinionsbildning inför riksdagsvalet i höst. Det framkom vid planeringsmötet 7 mars, där STF medverkade.

Den ideella föreningen Tandvård mot Tobak är ansluten till det globala strategiprojektet ”Tobacco Endgame”, initierat av WHO. Målet är ett rökfritt Sverige 2025.

Inför valet kommer kampanjen att inriktas mot de vuxnas ansvar och lagförslaget om fler rökfria miljöer, bl a på busshållplatser och lekplatser, som just nu är föremål för en het politisk debatt.

Lobbyverksamheten kommer bl a att inriktas mot politikerveckan i Järva och Almedalsveckan, där Tandvård mot Tobak håller egna seminarier.

Kampanjen ska påminna politikerna om deras ansvar så att frågan inte glöms bort när valet väl är över.