Klartecken för specialutbildning

Nu har vidareutbildningen . till käkfunktionsassistent för tandsköterskor tagit fast form. Utbildningen, som startar redan i höst, sker på distans på halvtid under fyra terminer och innehållet motsvarar 60 högskolepoäng.

Inbjudan till kursen, som anordnas av MedLearn, går ut de närmaste dagarna till specialistklinikerna för bettfysiologi. Ytterligare information om kursen kommer att läggas ut på MedLearns hemsida www.medlearn.se.

Utbildningen planeras starta vecka 35, alltså i slutet av augusti, och anmälan ska vara inne senast 2 maj. Den som genomför godkänd utbildning får ett intyg som käkfunktionsassistent.

– När det gäller arbetsbeskrivning och lön värderas käkfunktionsassistent likvärdigt med ortodontiassistent, säger Christina Mejersjö, specialist inom bettfysiologi, som varit pådrivande för att få utbildningen till stånd.

Christina Mejersjö. Foto: Niklas Maupoix

Studierna sker alltså huvudsakligen på distans under två år på halvtid.

– Praktiska moment kommer att tränas på hemmakliniken där specialist i bettfysiologi intygar att den studerande når godkänt resultat.

– Någon enstaka samling per termin i Stockholm eller Göteborg med obligatorisk närvaro planeras, då kursdeltagarna får möjlighet att träffa varandra.

Utbildningen syftar till ”en kompletterande kompetens till specialist i bettfysiologi och för ett patientsäkert omhändertagande av patienter med smärta och funktionsstörningar i käksystemet, där käkfunktionsassistenten arbetar på delegation från specialisten.”

Kursen är öppen för alla tandsköterskor och tandhygienister med minst två års erfarenhet av yrket.

 

Foto: Niklas Maupoix