Tandsköterskan Avspänning 013 (kopia)

Foto: Niklas Maupoix