Sundsvalls tandsköterskeförening inbjuder till årsmöte

Torsdag den 3 maj klockan 18 . 30

Vi träffas hos Olympentandläkarna på Storgatan 22 i Sundsvall för sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Efter årsmötet fortsätter vi som vill till restaurang ZMAK för AW, var och en betalar själva.
OSA till Birgitta Åström senast 27 april, 070 360 74 98, gärna smseller ring arbete, 060 18 21 71

Varmt välkomna önskar styrelsen

Hej du som tillhört en vilande förening!
Eftersom det inte finns någon aktiv lokalförening där du bor, har Sundsvalls lokalförening blivit den förening Du numera tillhör.
Hälsningar
Styrelsen i Sundsvalls lokalförening