Tandvård och sjukvård ska närma sig varann

Varför har tandvård . och sjukvård så förtvivlat svårt att samarbeta? Den frågan vill regeringen ha svar på.
– Ett stort hinder är okunskap om varandras områden, säger Carin Jakobsson, STF:s representant i projektet som Socialstyrelsen driver.

14 maj deltog Svenska Tandsköterskeförbundet i ett referensgruppsmöte på Socialstyrelsen kring hindren för samverkan mellan tandvård och sjukvård.

Carin Jakobsson, STF.    Foto: Anna Tärnhuvud

I ett regleringsbrev tidigare i år fick myndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera hindren. Speciellt där det finns en tydlig ömsesidig nytta med ökad samordning för ett effektivt omhändertagande.

Ett exempel är patienter med problem som ligger i gränslandet mellan tandvård och sjukvård och som riskerar att drabbas av bristande samarbete.

Regeringen vill också ha förslag på hur samverkan mellan de båda systemen kan förbättras. Projektet, som leds av Thomas Malm på Socialstyrelsen, ska lämna en kartläggning och analys till regeringskansliet 31 oktober 2019.

Diskussionerna på första mötet handlade bland annat om vikten av utbildning.

– Utbildningsfrågan är central. Detta gäller både grundutbildning och kontinuerlig utbildning ute i verksamheterna, säger Carin Jakobsson, styrelseledamot i STF, som medverkar i arbetet.

Hon bedömer att det från tandvårdens sida finns en vilja att utbilda personal inom hälso- och sjukvården.

– Det görs idag till exempel inom äldreomsorgen. Fungerar bra inom vissa delar och mindre bra i andra.

Carin ser okunskapen om varandras områden som ett avgörande hinder.

– Därför behöver vi skapa strukturer för att öka kunskapen, menar hon.

– Jobbar man inom primärvården behöver man till exempel ha kunskap om att en diabetiker bör besöka tandvården. Strokepatienters munhälsa kan också bli ett problem inom hälso- och sjukvården om den inte tas om hand.

Journalsystemen utgör också ett stort problem. Tandvården får inte veta vad som hänt patienten i sjukvården.

Och det är förenat med stora svårigheter, juridiska och tekniska, att överföra information mellan landsting och kommun. Det blir inte lättare av att det finns en uppsjö av journalsystem som ofta inte är kompatibla med varandra.