Tandvårdsutredaren Veronica Palm: ”Mycket kan bli bättre”

– Att gå till tandläkaren är dyrt, . inte bara för människor med små marginaler. Och det är svårt att förstå vad man ska betala.
Det säger Veronica Palm, som utreder hur tandhälsan ska bli jämlik. En ovanlig utredning, där många får komma till tals.

I mars utsåg regeringen Veronica Palm, tidigare riksdagskvinna för Socialdemokraterna, att leda utredningen som fick namnet ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.

Utredningen, som ska vara klar våren 2020, uppmärksammas bl a på Swedental och Odontologisk Riksstämma i november på Svenska Mässan, där Veronica Palm medverkar på scen.

– Vi har valt att arbeta på ett öppet sätt. Under de här två åren vi utreder vill vi möta många människor, till exempel på riksstämman.

En första hearing med olika intressenter hölls 15 maj i Stockholm, dit också STF var inbjuden.

Senare i juni hålls en ny hearing i Göteborg, därefter besöker man en tandvårdsklinik i Skellefteå innan det är dags för Almedalen första veckan i juli.

– Så här tänker vi fortsätta, förklarar Veronica.

– Det är en viktig del av utredningen: att ta in synpunkter och skapa diskussioner genom att besöka praktiker, möta tandvårdens professioner och berörda organisationer, även patientföreträdare.

Målet med utredningen är, enligt Veronica Palm, att ge regeringen ett verktyg för att uppnå en jämlik tandhälsa.

– Framförallt ska vi titta på tre saker: jämlikhet, resurseffektivitet och förutsägbarhet.

– Vad är det för faktorer som gör att människor avstår från vård och får en kraftigt sämre tandhälsa? Den frågan ska vi titta närmare på.

Privatekonomin spelar förstås en stor roll.

– Men inte bara det. Även människor som tjänar rätt bra prioriterar ofta bort tandläkaren i december för att köpa julklappar.

– Och tandvården för barn och ungdomar är ju kostnadsfri, ändå ser vi ojämlikheter. Därför måste vi också se på faktorer som tillgång, tilltro och traditioner.

Till skillnad mot tidigare tandvårdsutredningar ska denna inte bara titta på det statliga tandvårdsstödet, utan tar in hela perspektivet.

Inte minst kulturella skillnader. I många länder saknas förebyggande tandvård, man går helt enkelt till tandläkaren när man har ont.

I vissa grupper varierar också medvetandet om vikten av tandborstning och av hur socker och olika livsmedel påverkar tandhälsan.

– På det hela taget har vi en bra tandstatus och bra tandvård i Sverige. De allra flesta människor har ett stort förtroende för sin tandläkare. Så på makroplan har vi en väl fungerande tandvård, säger Veronica Palm.

– Men det finns också oroande tecken, vi ser till exempel hur karies bland sexåringar börjat öka. Så det finns mycket som kan bli bättre.

 

Foto: Mattias Vepsä