Utbildningsledare vill höja yrkesstatus

Nyligen träffades utbildningsledare . från hela Sverige på Odontologen i Göteborg.
Målet för nätverksträffarna är att ytterligare vässa utbildningen för tandsköterskor. Den här gången var temat kvalitetssäkring.

Med en fullgjord utbildning i bagaget ska en tandsköterska kunna känna sig och betraktas som en kompetent och viktig medlem i tandvårdsteamet.

– Idag kan i princip vem som helst kalla sig tandsköterska. Vi vill certifiera tandsköterskor från våra utbildningar för att höja statusen på yrket, säger STF:s ordförande Erja Anttonen, som var med på mötet i Göteborg.

Nästan alla tandsköterskeutbildningar i Sverige representerades på nätverksträffen, där bland annat frågan kring certifiering diskuterades livligt under en workshop.

På bilden ses från vänster: Sara Hägglund och Karin Lidvall från Umeå, Erja Anttonen och Pethra Nilvreten från Malmö.