Utbildningstakten är rekordhög

MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, . har beviljat rekordmånga utbildningar till tandsköterska.
Inom de närmaste fem åren kommer 4 659 nya tandsköterskor ut på arbetsmarknaden – förutsatt att alla går klart sin utbildning.

Siffran gäller alltså de utbildningsplatser som fått klartecken fram till dags dato . Fler kan tillkomma efterhand.

Fram till 2021 beräknas 3 572 nya tandsköterskor vara färdigutbildade. Mellan 2022 och 2024 tillkommer ytterligare 1 087.

Utbildningarna är spridda över landet, med störst koncentration i Stockholm, Uppsala, Sörmland och Skåne (se kartan här intill). Och de rekordstora kullarna behövs. Behovet är enormt. Dels på grund av det ökade antalet patienter med stora tandvårdsbehov, dels på grund av de accelererande pensionsavgångarna.

De närmaste tre åren går 1 873 tandsköterskor i pension, enligt MYH:s beräkningar. De följande fyra åren ytterligare 2 088. Totalt väntas alltså närmare 4 000 tandsköterskor pensionera sig fram till 2026.

Totalt utbildar yrkeshögskolan drygt 12 000 personer inom vårdyrken och socialt arbete de närmaste sju åren, enligt MYH:s statistik. Tandsköterskor är den helt dominerande gruppen.