Tydlig information är A och O

– Alla förlorar . på att nyutbildade tandsköterskor hoppar av. Därför är det viktigt att tidigt informera om lön och karriärmöjligheter, säger Jane Westerberg, tandsköterska som själv avancerat till klinikchef.
På tandsköterskeutbildningen i Malmö, där hon är ordförande, har man introducerat en ny metod att komma åt problemet.

För Jane Westerberg är det ingen nyhet att nyutbildade tandsköterskor hoppar av jobbet .

– Vi har haft ett antal sådana fall här i Malmö. Det är lite trist, för då har man slösat bort sin tid och tagit plats för någon annan på utbildningen. Så för samhället är det en klar förlust.

Tandsköterskeutbildningen i Malmö har infört en ny metod för att komma tillrätta med problemet.

– Den går ut på att jag träffar de som har antagits till utbildningen under introduktionsveckan. De får även träffa vår HR-avdelning.

– Då berättar jag om yrket, löneläget och karriärmöjligheterna och då får de chans ta ställning och hoppa av direkt om det inte känns rätt. Då har vi möjlighet att ta in en reserv.

Som klinikchef för folktandvården i Trelleborg ser Jane Westerberg även problemet ur arbetsgivarens synvinkel.

– För oss är det också en förlust, vi får ju inte ut så många tandsköterskor som vi vill och behöver.

Hon förstår att det kan vara chockartat för en färdig tandsköterska att inse hur låg lönen är.

– Då väljer man kanske att gå tillbaka och jobba i vården som undersköterska eller vårdbiträde och tycker att man har mer betalt där.

Det stämmer till en viss del, medger hon:

– Vårdpersonal jobbar ju ofta obekväma tider och då kan det bli mer i lönekuvertet. Tandvårdens regelbundna tider innebär inga extrapengar.

Och hon förstår hur problematiskt det är för den som vill bli tandsköterska att själv ta reda på hur stor lönen ska bli:

– Jag gick själv ut på nätet och sökte fakta. Men man kan få en väldigt skev bild av hur det ser ut, till exempel när det gäller medellön. På ett ställe angavs 25 000 som ingångslön. Det stämmer inte i de flesta fall.

Hon konstaterar också att lönerna skiljer mycket mellan privat och offentligt, liksom mellan olika regioner och landsting. Vilket är svårt, för att inte säga omöjligt, att få fram tillförlitlig information om.

– I Folktandvården Skåne har vi en ingångslön på 21 000, å andra sidan har vi ett rätt bra lönespann. När det gäller avgångslönen finns egentligen ingen begränsning. Mycket beror på vilken tjänst man får, säger hon.

Lönen sätts utifrån prestationer, vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden man har. En tandsköterska som t ex blir kliniksamordnare eller gruppchef, och jobbar direkt under klinikchefen, får betydligt mer.

– Är man duktig och erfaren ligger man långt över 30 000, säger Jane Westerberg.

Inom Folktandvården Skåne finns också möjligheter för en tandsköterska att avancera till klinikchef. För närvarande finns det fyra. Jane, som själv är tandsköterska i grunden, är en av dem, hon har varit klinikchef sedan 2002.

– En viktig del i mitt jobb är att fånga upp medarbetare som har potential att bli ledare. Vi erbjuder ett ledarskapsutvecklingsprogram. När man gått igenom det kan man söka tjänster som till exempel kliniksamordnare eller klinikchef.

Då och då går folktandvårdens tandsköterskor över till den privata sidan.

– Lönen lockar förstås, de kan få 3 000–4 000 mer i månaden, säger Jane.

– Men då ska man vara medveten om att alla privatkliniker inte erbjuder samma trygghet med pensionsavsättningar, försäkringar och möjligheter till utbildning och utveckling. Det ska också vägas in.