”You Tube kan göra underverk för tandvården!”

Det växande problemet . med karies tidigt i livet stod i fokus på Barntandvårdsdagarna. Bland annat ur synvinkeln hur sociala medier påverkar barn och unga.
– Vi vuxna måste lära oss att lyssna mer på barnen, menade influencern Clara Henry som delade med sig av sina erfarenheter.

Barntandvårdsdagarna, i Svenska Pedodontiföreningens regi, hölls i år i Ronneby 20–21 september. Hur man ska angripa problemet med karies hos barn och inställningen till tandvård och tandhälsa diskuterades av en rad experter från olika områden. Bland dem odontologerna och tandläkarna Anita Alm, Maria Anderson och Göran Dahllöf som talade om det lilla barnets hälsa, kariesprevention, behovet av att tänka nytt och hur vi hanterar fluorrädslan hos oroliga föräldrar.

Barn- och ungdomspsykiatern Marie Proczkowska och psykologen Carina Svensson tog upp föräldrarollen och hur man når barnet i praktiken.

Clara Henry gav exempel på hur man kan lyckas och misslyckas i vuxenrollen. (Foto: Magnus Ragnvid)

Bloggaren Clara Henry talade under rubriken ”Fem saker Sveriges 15-åringar lärt mig” där hon gav exempel på hur man kan lyckas och misslyckas i vuxenrollen och underströk behovet att bli mer lyhörd. Ett ämne som även Elza Dunkel, docent och författare, anknöt till i seminariet ”Barn, ungdomar, föräldrar och internet – sanningar och osanningar”.

– Båda framhöll vikten av att lyssna och diskutera med barnen, istället för att stoppa och förbjuda, säger Marie Udén, förbundssekreterare, som var STF:s representant under konferensen.

– Det gäller såväl barnens skärmtid som nätkulturen i stort. Samtidigt som det är viktigt att hänga med och vara medveten om hur osanningar, till exempel kring fluor, kan spridas oerhört snabbt via sociala medier.

Vilket även tandvården kan dra viktiga slutsatser av, menar hon:

– Clara Henry betonade att om vi förstod vidden av att ha en film på You Tube, där ungdomarna är, skulle det kunna göra underverk inom tandvården.

– Och då ska det inte vara stapeldiagram och förmaningar. Utan något som engagerar de unga.

Hon har ett väldigt positivt helhetsintryck av konferensen:

– Det var nya grepp, mycket givande och lärorikt. Alla föreläsare var jättebra!

För mer information: www.spf.nu