”Vår yrkesroll får inte ifrågasättas”

Yrkesroll och certifiering . är glödheta frågor. De stod i fokus när MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, bjöd in till ett möte om utbildningar, på regeringens uppdrag.
– Vi har ju redan tänkt igenom det här och har en klar linje. Det överraskade nog somliga, säger Erja Anttonen, STF:s ordförande.

Ett 100-tal utbildningar inom vård- och välfärdssektorn hade kallats till mötet som ägde rum på MYH:s kontor i Västerås 15 oktober. På förhand hade MYH ställt ett antal frågor:

  • Vilka utbildningar skulle passa för att ha ett nationellt likvärdigt innehåll?
  • Känner ni till att några nya yrkesroller håller på att skapas och eventuellt dyker upp i framtiden?
  • Finns regelverk som reglerar yrkesrollerna? Finns certifieringar eller motsvarande?

Frågorna berör tandsköterskorna i högsta grad. Och – till skillnad från många andra yrkesgrupper – hade STF vid mötet tydliga svar på samtliga.

– Vårt förbund har tagit fram ett nationellt utbildningsprogram för tandsköterskor som gäller på samtliga MYH-utbildningar landet över. Här ligger vi långt före många andra yrken, konstaterar Erja Anttonen.

På den andra frågan, kring nya yrkesroller, är svaret lika tydligt:

– Vi accepterar inte att outbildad personal utför tandsköterskans jobb. På senare tid har outbildade så kallade tandvårdsbiträden blivit allt vanligare, både inom privat och offentlig tandvård.

– Det innebär en illojal konkurrens om jobben och äventyrar patientsäkerheten. För oss inom STF är det en hjärtefråga att alla tandsköterskor har en relevant och adekvat utbildning för sitt yrke.

På tredje frågan har STF länge krävt en behörighet, en certifiering av något slag, för att skydda yrkestiteln. Bland annat i direkta förhandlingar med Socialdepartementet. Erja ser ingen anledning att byta ståndpunkt:

– Vi släpper inte det kravet utan arbetar vidare med frågan.