Det måste börja med oss själva

Nu har Odontologiska Rikstämman . i Göteborg öppnat. Tyvärr kommer Svenska Tandsköterskeförbundet inte att ha någon egen monter i år, men självklart finns det mycket intressant att ta del av ändå.
Årets tema är digitalisering. Bland annat kommer ett Future Lab att byggas upp på mässgolvet, ett slags labyrint där man kan följa tandvårdens historia fram till idag – och vidare in i framtiden. Hur bland annat AI, artificiell intelligens, och MR, mixed reality, kan påverka arbetet för hela tandvårdsteamet.

Självklart finns också flera intressanta seminarier på temat, bland annat ”10 års digitalisering av tandvårdstödet – vad har det betytt och vad kommer det att betyda” och ”Digitala avtryck och 3D-printing”.

Ett seminarium jag vill slå ett extra slag för är ”Tandsköterskans historia” med Louise Ericson, numera pensionerad tandläkare med stort engagemang för tandsköterskornas yrkesroll: hon beskriver hur vårt yrke utvecklats från en extrasyssla för hushållerskor till dagens självständiga och högt kvalificerade profession.

Svenska Tandsköterskeförbundet har spelat en avgörande roll i den processen. Ett av de första beslut STF tog då det bildades 1943 var att vi inte längre skulle tituleras ”fröken”, utan ”syster” – en viktig markering på den tiden! Genom åren har vi fört en fortsatt kamp för erkännande och respekt. Inte minst genom att oförtröttligt driva utbildningsfrågorna, som ju är grunden för vår kompetens och yrkesstolthet.

Läs mer om allt som händer på Riksstämman på sidorna 18-24.

I det här numret ger vi också en inblick i en del av det som tas upp på vår egen Yrkeskonferens 2019 – det är faktiskt inte mer än elva veckor dit!

Vi har samlat en rad spännande föreläsare som tar upp viktiga och aktuella frågor som berör oss alla i vår vardag. Andningsteknik är till exempel något verkligt intressant som vi alla borde jobba med. Läs mer på sidorna 9-12.

Ser fram emot en vinter med förhoppning att fler inser att det är VIKTIGT att vi finns: att vårt yrkesförbund är till för oss, för att ta vara på våra intressen.

För det är där det måste börja, med oss själva. Att vi är stolta över att vi är tandsköterskor.

Förbundsordförande
Erja Anttonen