Ta makten över din journal

Din vårdjournal, . detaljer om det mest privata och kanske inte enbart fakta, tillgängligt online på Internet. Ett klick inom räckhåll. För din vårdgivare och dig, bara. Bara?
Mycket förändras med tekniken. Vi lever i en snabb tid. Snabb utveckling, snabb åtkomst, snabb vinst och snabb förlust. Morgondagen är långt borta, allt ska ske här och nu och konsekvenstänket tar vi gärna i nästa sekel. Våra barn ska ju få något att pyssla med de också.

Är det väldigt viktigt att ha tillgång till sin journal illa kvickt? Ja! Det har räddat liv och lem. Idag har så gott som alla rätt att få se sin journal (undantagsfall finns då särskilda anledningar föreligger). Jag har själv begärt ut en journal på mig själv och där stod bara ett faktafel. Som tur var gjorde det ingen skillnad för mig just då. Men skulle min journal hamna i fel händer hade det där lilla faktafelet kunnat stjälpa hela hölasset. Alltså är konsten att föra journal ibland den största akten i föreställningen.

Det gör att det är precis lika viktigt för mig som patient att ha tillgång till journalen, som att den är lika väl bevarad som min själ. Inget av dessa två element går att tumma på. Båda måste hanteras med största respekt. Klarar vi av det idag?

Att logga in med Bank ID för att läsa min journal känns lika tryggt som att logga in på banken. Men hur trygg är informationen när den buntas ihop till förvar i enorma centrala dataregister? Där är mitt Bank ID inget värt. Där måste jag lita på andra aktörer, och hoppas att de inte gör en Transportstyrelsen med skumraskaffärer där man inte trodde sådana skulle existera. Vem värnar om sekretessen dit min egen arm inte når? Dit min egen vårdgivare inte når.

Det är bra med insyn, det ska vi ha när det gäller vår egen kropp och knopp. Men vi måste också ha ett finger med i spelet för att försäkra oss om att obehöriga ej äga tillträde till vårt innersta.

Johanna Ene