Kvinnojouren Blenda Årets Förmånstagare

Kvinnor som lever med våld . i nära relationer får ofta tandproblem.
– Att ta bort den skammen kan vara ett steg på vägen mot ett nytt liv, säger Caroline Högfeldt-Coucher på Kvinnojouren Blenda i Växjö, som nyligen utsågs till Årets förmånstagare.

Caroline Högfeldt-Coucher, Blenda

Kvinnojouren Blenda fick ta emot 320 000 kronor när den utsågs till Årets förmånstagare av insamlingsstiftelsen Växjö Charity. Pengarna ska bl a gå till tandvård till våldsutsatta kvinnor.

– All tandvård täcks inte av socialtjänsten så vi är väldigt tacksamma för det här stödet, säger Caroline Högfeldt-Coucher, verksamhetsledare på Blenda.

Tillskottet betyder mycket för Blendas verksamhet.

– Absolut, så är det. Pengarna gör konkret skillnad, vi kan hjälpa de kvinnor som söker stöd hos oss och kvinnor som bor på vårt skyddade boende.

Hon konstaterar att dålig tandhälsa och tandskador ofta är väldigt skambelagt.

– Att inte ha hela tänder är ju en så synbar skada. Skammen sitter väldigt mycket där. Därför känns det extra bra att kunna hjälpa till, det kan bidra till att öka självförtroendet hos dessa kvinnor.

Tandproblemen kan vara ett resultat av fysiskt våld, men kan också bero på att tänderna vanvårdats under en längre tid.

– Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många väntar med att söka hjälp av olika anledningar. Och alla har inte möjlighet att uppsöka dyr tandvård.

Ofta hänger det samman med det Caroline kallar ”ekonomiskt våld”.

– Det kan vara så att mannen kontrollerar kvinnans ekonomi vilket bland annat innebär att hon inte har tillgång till sina pengar eller bankkonton.

– Vi talar mycket om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Men vi ser också en ökning av det ekonomiska våldet, det är viktigt att belysa.

Blenda samarbetar med en tandläkarmottagning i Växjö. Sedan donationen och kvinnojourens arbete uppmärksammades har ytterligare en klinik hört av sig, som vill hjälpa utsatta kvinnor till en reducerad taxa.

– På så sätt får vi ut ännu mer av pengarna. Det är fantastiskt att se hur ett sådant här initiativ kan bilda ringar på vattnet, säger Caroline som menar att alla goda krafter måste hjälpas åt för att komma åt våldet i nära relationer:

– Tandvården har en unik möjlighet att upptäcka kvinnor och barn som lever i sådana relationer, eftersom man träffar så många patienter över lång tid.

Hon hoppas att det nya webbstöd som NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitet, utvecklat för tandvården ska bidra till att fånga upp patienter som lever i våldsutsatta relationer.

Alla tandvårdskliniker har fri tillgång till stödet, som finns på www.nck.uu.se. Man kan även beställa gratis visitkort och affischer till sin klinik.