Genombrott i utredningsarbetet

Hur ska tandvården . och sjukvården bli bättre på att samarbeta? Den frågan har många ställt sig länge – och nu börjar det äntligen hända något! Socialstyrelsens referensgrupp, där STF medverkar, lämnar en delrapport till regeringen 15 januari.

För ett år sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de hinder som finns för samverkan mellan sjukvård och tandvård – speciellt i de fall där patienter riskerar drabbas av den bristande kommunikationen.

Carin Jakobsson, STF
Foto: Anna Tärnhuvud

En referensgrupp, där Svenska Tandsköterskeförbundet medverkar, har under året arbetat med frågan. Senaste mötet hölls 1 november.

– För oss är utbildningsfrågan central. Jobbar man inom primärvården behöver man ha kunskap om att en diabetiker bör besöka tandvården, säger Carin Jakobsson, STF:s representant i referensgruppen.

– Även journalsystemen är ett stort problem. Tandvården får inte veta vad som hänt patienten i sjukvården.

Uppdraget ska slutredovisas för regeringen 31 oktober 2019. Men redan om en månad, 15 januari, överlämnas en delredovisning.

Pilotenkät till patienter

I en anknytande utredning, kring hur patienterna upplever tandvården, sitter också STF med i Socialstyrelsens referensgrupp. Där har man beslutat att genomföra en pilotenkät bland ett mindre antal patienter i början av nästa år.

– Det blir en förberedelse inför den planerade nationella enkät som alla som besöker svensk tandvård, privat som offentlig, i framtiden ska svara på, berättar Carin Jakobsson.

Vid senaste mötet diskuterades vilka frågor som ska ställas och hur de ska formuleras. Man enades kring att frågorna ska röra tillgänglighet, bemötande och hur man upplever servicen och miljön på kliniken.

– Svaren ska spegla trivselfaktorn, det vill säga sådant som patienten själv kan avgöra. Däremot handlar det inte om kvaliteten på den vård som utförs, i odontologisk bemärkelse.

Resultaten av patientupplevelsen ska knytas till den nätbaserade portal för prisjämförelser inom tandvården som TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ska sjösätta våren 2019.