Tandsköterskeförbundet

Carin Jakobsson, STF
Foto: Anna Tärnhuvud