Tandsköterskeförbundet

Monalill Hulander, STF
Foto: Anna Tärnhuvud