Bra röntgenbilder hänger på tandsköterskan

Att en röntgenbild . blir bra hänger i första hand inte på apparaten.
Det allra viktigaste. är samspelet mellan patienten och den som tar bilden, ofta en tandsköterska.
– Jag kommer att ge några konkreta tips, säger Andreas Cederlund, specialist i odontologisk radiologi.

Andreas Cederlund, som är klinikchef på Eastmaninstitutet Röntgen, talar 31 januari under rubriken ”Röntgen – en viktig del i teamarbetet”.

– Jag ser fram emot att träffa alla tandsköterskor. Det ju de som utför mycket av röntgenarbetet idag, konstaterar han.

– Det här arbetet är ofta ganska självständigt. Och det är viktigt med goda röntgenundersökningar, för diagnostik och för patientens skull. Men också för att ha ett gott strålskydd.

Andreas tar bland annat upp de nya strålskyddsreglerna som kom i somras.

– Men jag går inte igenom alla, utan fokuserar på omhändertagandet av patienten och hur man ska tänka kring strålskydd.

– På många kliniker har man nog ännu inte satt sig in i hur de nya reglerna kommer att påverka, hur det praktiska arbetet på kliniken förändras. Där hoppas jag kunna ge en hel del användbar information.

Teamarbetet kring röntgen står i fokus för Andreas seminarium. Det måste göras med hög kvalitet, understryker han. Och då tänker han inte, i första hand, på röntgenutrustningen.

– Nej. De moderna apparaterna är ganska lika. Det viktigaste för att få bra röntgenundersökningar är att personalen är duktig på sitt jobb.

På Yrkeskonferensen tänker han ge tips på hur man får till bra bilder.

– Det kräver ganska mycket av den som ska ta bilden – och av patienten – om det ska bli bilder av god diagnostisk kvalitet, betonar han.

Han berättar också om hur det ser ut på Eastmaninstitutet, där tandsköterskorna jobbar mycket självständigt med röntgen.

– Tandläkarna har till exempel ingen tidbok med patienter, den sköter tandsköterskorna. Och det är de som tar bilderna. Som patient är det tandsköterskan du har kontakt med, från start till mål.

– Tandläkarens jobb tar egentligen vid när patienten gått hem. Det är ett lite annorlunda, men väl fungerande system.