ONSDAG 24 APRIL kl. 18.00 Årsmöte

Välkomna
alla tandsköterskor
Till årsmötet 2019 i
Gotlands Tandsköterskeförening
ONSDAG 24 APRIL kl. 18.00

På FTV Wisby
Vi FIXAR NÅGOT ATT ÄTA , kostnad för icke medlemmar 50:-

Anmälan till: marie.andersson @gotland.se eller tel. 203573 senast 17 april