STF deltog i den nationella yrkeskonferensen om tobaksprevention

– Jag är stolt och nöjd att vi i vår utbildning har tobaksprevention som en kurs i Oral Hälsa 1. De blivande tandsköterskorna får på så sätt bra kunskap inom området tidigt i sin utbildning, säger Marie Udén.

– Det bådar gott både för våra egna utbildningar och för tandvården i stort att tandsköterskor är delaktiga i det förebyggande arbetet i tematandvården, säger Marie.

Svenska Tandsköterskeförbundet var representerade när konferensen Tandvård mot tobak, arrangerades 26 mars. Marie Udén, ordförande i STF deltog i debatten med bland andra Sveriges tandläkarförbund och Sveriges tandhygienistförening.

– Glädjande var också att flera från våra utbildningsorter deltog i konferensen, säger Marie Udén.

Konferensen belyste tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i till exempel digitala kanaler.

Tandvården träffar hela befolkningen och utgör en viktig kunskapsspridare både på individnivå i behandlingsstolen och på gruppnivå i den externa verksamheten, till exempel i skolorna. Den 1 juli 2019 träder flera förändringar i kraft på tobaksområdet, till exempel rökförbud på uteserveringar, något som Tandvård mot Tobak arbetat för.