Marie ny ordförande i STF

Marie Udén . blir ny ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet. Hon valdes in på senaste årsmötet den 23 mars 2019 och efterträder Erja Anttonen som blir ny suppleant i styrelsen.
– Det känns fantastiskt inspirerande att få förtroendet som ny ordförande, säger Marie Udén.

Marie Udén har de senaste sju åren arbetat som verksamhetskoordinator för förbundet och har genom sin roll skaffat sig ett stort kontaktnät, både hos intressenter, samarbetspartners och hos medlemmarna.

De frågor som Marie främst vill sätta på dagordningen är två av förbundets hjärtefrågor.

– Det är jätteviktigt att fortsätta arbetet med att utveckla vår utbildning och att under 2019-2020 implementera en yrkescertifiering, säger Marie.

Det är också viktigt att fortsätta tydliggöra tandsköterskans roll i teamet.

– Som yrkesförbund vill vi nå ut till ännu fler och visa på vikten av att vi som tandsköterskor deltar fullt ut i arbetet med tandvård och tandhälsa, säger Marie.

Under mötet valdes också två nya medlemmar in i den ordinarie styrelsen. Mary Grace Sabado är ny i styrelsen och Marita Fager kliver in som ledamot. Hela styrelsen ser fram emot fortsatt arbete med utbildningen, regeringsuppdragen, myndigheter, remissförfarandet och nätverkandet.

Marie kommer att fortsätta sitt arbete som verksamhetskoordinator i förbundet. Du når Marie och kansliet på exp@svetf.se vid frågor, förslag och funderingar.