Hallå där… Mary Grace Sabato och Marita Fager, nya ledamöter i STF:s styrelse

Mary Grace Sabato (tv) och Marita Fager

STF . har ny styrelse. Mary Grace Sabado verksam i Stockholm, och Marita Fager som är verksam i Norrköping, är nya ledamöter. Här presenterar vi dem lite närmare.

.

Hallå där… Mary Grace Sabado

Vad var det som fick dig att engagera dig och gå med i styrelsen?

– Jag är en stolt tandsköterska och vill att alla tandsköterskor ska kunna vara lika stolta, därför vill jag arbeta för att vår yrkesstatus höjs. Att engagera mig i styrelsearbete är också ett sätt för mig själv att utvecklas.

Vilken fråga som Tandsköterskeförbundet driver vill du prioritera?

– För mig är det viktigt att stärka vår yrkeskår. Att få en skyddad yrkestitel är ett sätt för oss att få en högre status. Hierarkin är stor inom vården och vi tandsköterskor är längst ner. Ett första steg att ändra på det är att utbildningen certifieras. Dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat nu, men jag håller på att sätta mig in i fler och framöver kan det bli andra som också blir angelägna för mig.

Vad jobbar Tandsköterskeförbundet med om fem år tror du?

– Då tror jag att certifieringen är klar och att vi arbetar för att göra utbildningen till tandsköterska ännu bättre. Att alla som undervisar är tandvårdsutbildade, till exempel. Och i dag finns det skolor med tandsköterskeutbildningar där det inte finns en tandläkarstol utan det är först på praktiken som eleverna kommer nära en sådan. När jag blivit varm i kläderna i styrelsen så kommer jag att driva frågan om kvalitet på utbildningen.

 

Mary Grace Sabado

 

Bor: I Märsta utanför Stockholm

Arbetar: Sedan sju år tillbaka på Specialisttandvård Eastmaninstitutet Pedodonti i Stockholm

Tandsköterska sedan: 1995

Familj: Fyra barn mellan 14 och 20 år

Fritidsintresse: Umgås med barnen

Dold talang: Gillar att sjunga och har en karaokeanläggning hemma

 

Hallå där… Marita Fager

Vilka frågor tycker du är de viktigaste för Tandsköterskeförbundet att arbeta med?
– Först och främst att utbildningen till tandsköterska certifieras. Det innebär en respekterad utbildning. Jag vill också att det ska krävas att den som anställs som tandsköterska är utbildad. Det handlar om säkerhet, både för patienter och för medarbetare. Vi är en bra bit på väg redan men vi behöver fortsätta att uppvakta politiker. Att rekrytera fler medlemmar är också viktigt. Ju fler vi är, desto mer kraft har vi att agera. Tänk om alla medlemmar pratar med sina kollegor och får med en av dem i sin lokalförening, då blir vi dubbelt så många!

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
– Vice sekreterare är min formella roll, men vi har bara haft ett styrelsemöte hittills och då var det viktigaste att lyssna och sätta sig in i de aktuella frågorna. Det är en mycket god stämning i styrelsen och jag hoppas och tror att jag kan bidra till att det också fortsätter att vara det.

Vad tror du att STF har åstadkommit om fem år?
– Då är vi en god bit på väg mot att utbildningen är certifierad. Kanske till och med en skyddad titel. Jag hoppas också att vi är betydligt fler medlemmar.

 

Marita Fager

 

Bor: I Kolmården, inte i djurparken dock, utan på orten 🙂

Arbetar: Sedan nio år på Tandläkarhuset Pronova i Norrköping

Tandsköterska sedan: 1987

Familj: Make och två utflugna barn

Fritidsintresse: Leder jympagrupp i Friluftsfrämjandets regi

Dold talang: Är en mästare på att fickparkera!