Stor ökning av nya medlemmar

STF . har de senaste månaderna sett en markant ökning av nya medlemmar. En av frågorna som engagerar, och väcker intresset för förbundet, är arbetet med certifieringen av tandsköterskeutbildningen. STF börjar i höst med certifieringar av de nyutexaminerade tandsköterskorna som har gått en av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) godkänd utbildning med nationella riktlinjer, och med 325YH poäng.

– Det är naturligtvis fantastiskt roligt att Svenska Tandsköterskeförbundets idoga arbete börjar ger resultat, och att det också ger en sådan tydlig effekt på medlemsantalet, säger Marie Udén, ordförande i STF.

Under maj månad informerade STF genom sin Facebook-sida om höstens certifieringar av de nyutexaminerade tandsköterskorna, och inlägget spred sig och nådde snabbt över 3 000 användare.

– Bara den spridningen gav oss ett femtiotal nya medlemmar. Under årets första 5 månader har STF vuxit med nästan 150 medlemmar, säger Marie.

Ett yrkesförbunds styrkor är den stora kunskapen i sakfrågorna och naturligtvis även ett högt medlemsantal. Och kombinationen kan få till stånd många förändringar.

– Vi behöver bli ännu flera medlemmar så att alla våra goda intentioner kan förverkligas, säger Marie.