Förändringar i utbildningen för tandsköterskor på gång

Tandsköterskeutbildningen . kan få mer omfattande examensarbete och andra förkunskapskrav. I höst ska en ny utbildningsplan klubbas igenom. STF:s ordförande deltog på den årliga nätverksträffen för utbildningsledare och lärare då olika förändringsförslag diskuterades.

Förbundets ordförande och verksamhetskoordinator Marie Udén höll anföranden under nätverksträffen i maj och framhöll vikten av nationellt likvärdigt innehåll i utbildningen. STF vill också gärna att studenterna ska få möjlighet att fördjupa sig mer inom ett område genom att det avsätts mer tid till examensarbetet.

– Utbildningsledarna och lärarna har också tyckt till. I dag finns några olika förslag som skiljer sig åt lite grann, så vi får se vad resultatet blir, säger Marie Udén.

Tandsköterskeutbildning bedrivs i dag av 17 olika aktörer, såväl privata som kommunala, på 31 orter i landet. Sedan 2017 är utbildningen på 325 yrkeshögskolepoäng, där fem poäng innebär en veckas studier. På den internationella skala som mäter hur avancerad utbildningen är ligger tandsköterskeutbildningen på nivå 5, vilket innebär att den är mitt emellan gymnasienivå och högskolenivå. På nätverksträffen diskuterades förslag på ytterligare förändringar. I höst kommer Myndigheten för Yrkeshögskolan att fatta beslut om hur utbildningsplanen ska revideras.

– Sammantaget så var det ett mycket bra möte! Många utav lärarna på tandsköterskeutbildningarna är nya som pedagoger och har inte så många andra som undervisar blivande tandsköterskor i sin närhet. Dessa träffar är därför värdefulla tillfällen för dem att utbyta funderingar och nätverka. Det behövs, säger Marie Udén.

Vill du vara med och påverka? STF välkomnar medlemmars engagemang och förslag. Inte minst angående tandsköterskeutbildningen. Kontakta gärna STF:s expedition.