Arbetslivet och livet behöver vara i god balans!

Höstinspirationsdagarna: . Svenska Tandsköterskeförbundet har nu möjligheten att tillgodose båda behoven genom att erbjuda Höstinspirationsdagar på Selma Spa i Sunne, fredag 18/10 till lördag 19/10.

Under inspirationsdagarna har du möjlighet att lyssna på flera olika föreläsningar, exempelvis:

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård

Tandvårdens polikliniska karaktär, med täta patientbyten och behandlingar av varierande svårighetsgrad, ställer stora krav på väl fungerande och genomtänkta hygienrutiner.

Drömmar och motivation

Föreläsare: Sonia Elvstål 
”Ett ben kortare men ett helt liv rikare.”

Att vara ett verktyg för förändring

Föreläsare: Leena Harakè
”Alla vet men ingen säger något”. Levnadsvanorna påverkar hela hälsan, även tänderna. Hur får vi till ett framgångsrikt samarbete där levnadsvanorna kan påverka tandvårdens resultat positivt? Hur får vi till det viktiga samtalet som både kan laga tanden och rädda livet på en människa?


Här hittar du mer
information och anmälan!