Tandsköterskor i Karlstad kopia

Anette Bergström, Carolin Silling Andersson och Marina Berglund är snart färdiga specialistsköterskor i oral protetik.