”Katastrofläkaren” Johan von Schreeb, huvudtalare på yrkeskonferensen i januari

Hallå där… . Johan von Schreeb är kirurg specialiserad inom global katastrofmedicin och leder kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Centret samarbetar med WHO, Världshälsoorganisationen, inom forskning och undervisning om globala katastrofer. På yrkeskonferensen den 30-31 januari har du chans att höra honom föreläsa.

Vad kommer ditt föredrag på yrkeskonferensen handla om?

– Jag tar avstamp i dagsaktuella problem och försöker ge en ökad förståelse för hur folkhälsan i världen ser ut. Hur saker som ekonomi, makt och hälsa hänger ihop och vilka insatser som krävs. Det är inte lätt att få hela bilden klar för sig men genom att ge kunskap hoppas jag kunna förhindra att felaktiga populistiska synsätt sprids. En stor inspirationskälla är Hans Rosling som jag arbetat med. Jag delar mycket av hans bild och helhetssyn på vilka orsakssamband som styr sådant som folkhälsan. Eftersom föredraget är i januari så kan jag inte säga nu vilka problem det kommer att handla om, jag uppdaterar och anpassar mina berättelser efter dagsaktuella situationer. Just nu är ebolakrisen i Kongo-Kinshasa en stor fråga, förhoppningsvis har den lugnat sig tills dess. Naturligtvis kommer jag också relatera till tandvården och hur den utvecklas i ett världshälsoperspektiv.

Hur ser du på behovet av tandvård och munhälsa kopplat till folkhälsosituationen i världen?

– När det gäller katstroflägen så är det akut vård och att rädda liv som är prioriterat. Tandvården kommer in på nästa nivå och då handlar det inte bara om att dra ut tänder utan mycket om preventiv vård. Och behovet av den växer i takt med att ekonomin blir bättre i många länder. Idag är tandvård och sjukvård tillgänglig i alla större städer, även i Afrika – för den som kan betala. Men på landsbygden där de flesta är fattiga finns det ofta ingenting. Skillnaden är stor.

Vad vill du att deltagarna tar med sig från ditt föredrag?

– Jag hoppas att de har fått en bra bild av folkhälsoproblemen i världen och hur tandsköterskor kan vara till hjälp på rätt sätt i sin yrkesroll. Förhoppningsvis har jag förmedlat verktyg som kan användas för att hantera de nya grupper som finns här i landet idag och förståelse för vad de kan ha utsatts för.

En längre intervju med Johan von Schreeb kan du läsa i nästa utgåva av Tandsköterskan som kommer i din brevlåda i slutet av september.