Klart med ny certifiering av tandsköterskor

Med brosch och intyg kommer Svenska Tandsköterskeförbundet att certifiera tandsköterskor

Nu är det klart . att tandsköterskor kan bli certifierade i Sverige. Redan under sommaren har de första ansökningarna kommit in till förbundet.
– Det här är ett viktigt steg för att höja statusen på vårt yrke, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet som tagit initiativet och ansvarar för certifieringen.

Svenska Tandsköterskeförbundet har infört en ny certifiering av tandsköterskor . I första steget kan examinerade tandsköterskor som har gått en av myndigheten (MYH) godkänd utbildning med nationella riktlinjer på 325 poäng ansöka om certifiering. Därmed får hen ett intyg och rätten att bära förbundets nya brosch på sina arbetskläder.

– Det här är inte bara en certifiering av examen, utan också en certifiering av hela utbildningen, att den uppfyller de krav förbundet ställer, säger Marie Udén.

Certifieringen är första steget mot att skapa en gemensam yrkeslegitimering av tandsköterskeyrket. Syftet är att höja statusen på yrket. Men en legitimering är en lång och snårig process som även kräver en lagändring.

– Vi har sett andra förbund som har börjat med en certifiering och sedan fått en legitimering.

Certifieringen har tagits emot mycket väl av både utbildningsledare och myndigheter, som ser den som ett viktigt steg för att höja statusen på yrket.

Under hösten kommer förbundet att undersöka hur fler tandsköterskor ska kunna ansöka om certifiering.

– Nu går vi vidare och kommer att ta fram riktlinjer för hur vi ska certifiera tandsköterskor som har en annan examen.