C

Med brosch och intyg kommer Svenska Tandsköterskeförbundet att certifiera tandsköterskor