Katarina Reidal (kopia)

Katarina Reidal har tillsammans med Anna Melle skrivit boken Kulturella skillnader i tandvården.