LIA flaskhals för framtidens behov av tandsköterskor

Precis som för andra yrkeskårer inom hälso- och sjukvård har LIA blivit en flaskhals.

Praktikplatserna . under utbildningen är en av flaskhalsarna för att klara framtidens behov av tandsköterskor. Det menar Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.
– Framförallt i storstadsregionerna har många så fullt upp att de har svårt att ta emot studerande, säger Lisa Östbring, som medverkar på yrkeskonferensen, 30-31 januari.

Sedan 2009 då Yrkeshögskolan tog över utbildningen av tandsköterskor från KY har antalet examinerade tandsköterskor ökat stadigt. Från cirka 170 stycken 2011 till cirka 800 examinerade tandsköterskor i år.

Utbildningen finns på 29 skolor, cirka 25 procent av utbildningsplatserna sker på distans.

– I dagsläget har vi 3500 utbildningsplatser beviljade som kommer att förse arbetsmarknaden med tandsköterskor fram till 2024, säger Lisa Östbring.

Lisa Östbring – omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan

Därmed ska behovet av tandsköterskor det närmaste åren vara täckt. Men det finns orosmoln på himlen.

I dag finns cirka 10 500 tandsköterskor i Sverige (SCB 2017), knappt 4 000 av dessa är över 55 år. Det innebär att inom tio år kommer knappt hälften av tandsköterskorna gå i pension.

– Med den utbildningstakten vi har i dag täcker vi pensionsavgångarna med råge

Men ett problem i dag är den arbetsplatsförlagda utbildningen LIA (lärande i arbete). Precis som för andra yrkeskårer inom hälso- och sjukvård har den blivit en flaskhals.

– Det har gjort att vissa utbildningsanordnare ansökt om att får senarelägga utbildningsstarten, vilket innebär att tandsköterskorna kommer ut på marknaden senare än planerat.

Lisa Östbring menar att problemet till stor del är kopplat till storstadsregionerna där bristen är störst.

– I de stora städerna där vi beviljat flera parallella utbildningar har det blivit trångt och glest med LIA-platser.

Dessutom spår SCB, i sin rapport ”trender och prognoser 2017”, en ökning av yrkeskåren med 30 procent fram till 2035, eftersom befolkningen ökar.

– Behovet av tandsköterskor är stort, men samtidigt ser vi tendensen att utbildningssystemet har nått maxkapacitet vad gäller praktikplatser, i vissa delar av landet.

Lösningen handlar delvis om att fördela utbildningarna över hela landet.

– Eftersom vi behöver tandsköterskor över hela landet försöker vi att sprida utbildningsplatserna för att undvika att det uppstår trafikstockningar.

 

Fakta:

  • Seminarium: Tandsköterskebehovet i framtiden
  • Föredragshållare: Lisa Östbring – omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan
  • När: 14.35 den 30 januari